مادرِ عکاسی؟ شاید؛شاید نه.

گرترود کاسبیر یکی از زنان پیشگام عکاس تو آمریکاست.
بیشتر برای پرتره‌های جذابش از بومیان آمریکا می‌شناسنش اما چیز دیگری‌ست که من رو مجذوب نگاه کاسبیر می‌کنه؛ "مادرانگی"

manger 1899
manger 1899

کاسبیر میتواند عشق مادر به فرزند را با لنزش متمرکز کند. مثلا همین عکس بالا که نامش اسطبل است رو نگاه کنید. این عکس تو قرن نوزدهم گرفته شده.زمانی که دکوپاژ و نور پردازی و هنوز در اتدای راه اند اما کاسبیر انتهای راه.
مادری که سپید و فرشته‌وار نوزادش را در حریم امن خود جای داده و با سپیدی خودش، بچه را از همه‌ی تیرگی‌ها (در اینجا کثافت‌های قهوه‌ای رنگی که فضای آخور را بهتر تداعی می‌کنند) دور کرده و در هاله‌ای از پاکی و حتی قداست نشانده.
نمی‌توان این عکس را دید و به یاد نقاشی‌های مریم و عیسی نیوفتاد. سرپوش مادر، آن تشعشع نور که انگار از ملکوت آسمان‌ها آمده تا فقط به این سپیدی بتابد.
از همه مهم‌‌تر این که ما کودک را نمی‌بینیم اما فیگور مادر، دستانش که پروانه‌وار دور آن پیله‌ی سپید رنگ در حرکتند،همه‌ی ما را آنگونه متقاعد می‌کند که نه تنها شکی نداریم پیله متعلق به یک نوزاد است بلکه حتی شکی نداریم که نوزاد، زاده‌ی همین مادر است.


blessed are you among women
blessed are you among women

این شاهکار را ببینید. این تصویر شخصا برای من یادآور روز اول مدرسه است. کودک که آماده و مصمم است و مادر حامیانه دست بر شانه فرزندش زده و در گوشش زمزمه می‌کند. من شکی ندارم که این زمزمه آخرین توصیه‌ها نیست؛بلکه یا دعایی خیر است یا جمله‌ای امیدوارانه.
نام این عکس آیه‌ای از انجیل است. "تو در میان زنان برگزیده‌ای" (انجیل لوقا 1:42) . این آیه خطاب به مریم مقدس است در زمانی که عسیس را در زهدان دارد و ادامه‌ی آن این است که ثمره‌ی رحم تو نیز برگزیده است.
من گمان می‌کنم مادر همین جمله را در گوش فرزندش زمزمه می‌کرده.
به ستون‌های مستحکم درب که درون عکس ما کادر دومی ایجاد کرده دقت کنید. آن‌ها سپید اند مثل لباس مادر. درون کادر در بخشی از یک نقاشی (یا شاید نقش برجسته) از دو مرد دیده می‌شود که تکرار همین طرح جلوی کادر است.
برای من این عکس نشانگان مادرانگی دارد. مادرانگی از حنس حمایت و پشتوانه بودن.

dancing
dancing


از توصیف این عکس عاجزم. صرفا اسمش را برایتان می‌نویسم.
"رقصیدن با مادر و خواهران"


در نهایت باید بگویم که تصویر مادرانگی در عکاسی برای من با تصاویر کاسبیر متناظر است و پیشنهاد می‌کنم از کاسبیر بیشتر عکس ببینید .
اینجا و حتی پینترست .