دستورات پایه‌ای لینوکس (اوبونتو)

توجه: از اینجا به عنوان یک دفترچه یادداشت استفاده می‌شود و این مطلب هیچ مخاطبی جز خودم ندارد.

پنگوئن خوش‌خنده
پنگوئن خوش‌خنده

* این دستورات از آموزش لینوکس وب‌سایت کوئرا برگرفته شده است.


ایجاد یک دایرکتوری به اسم first

mkdir first

ایجاد دایرکتوری‌هایی به نام‌های first1 first2 first3 first4

mkdir first(1..4)

ایجاد دایرکتوری first و زیردایرکتوری second در داخل آن

mkdir -p first/second

حذف دایرکتوری first به شرط خالی بودن آن

rmdir first

حذف دایرکتوری first و زیردایرکتوری second داخل آن

rmdir -p first/second

حذف دایرکتوری first و تمام زیرمجموعه‌های آن، چه دایرکتوری، چه فایل، چه خالی، چه پُر

rm -rf first
  • فلگ r- به معنای recursive
  • فلگ f- به معنای force