آنچنان رفتم كه خود می خواستم (فعلا اینجا بیشتر درباره ماشین لرنینگ می نویسم.)