تکنولوژی نیاز امروز ایران - بخش نخست

مهم‌ترین نیاز امروز کشور تکنولوژی است. البته منظور من واردات آن نیست! و ساخت تکنولوژی بهترین کلید حل مشکلات کشور است. من همیشه گفتم "سیاستی که از دل اقتصاد بیرون بیاد همیشه بهتر از اقتصادی است که از دل سیاست بیرون بیاد".

چرا امروز نیازمند آمریکا، آلمان، چین ، فرانسه و سایر ابرقدرت‌ها هستیم؟! به خاطر شیک بودنشان؟ به خاطر جذابیتشان؟! هرگز! ما تشنه‌ی تکنولوژی آن‌ها هستیم. تکنولوژی مورد نظر من تنها در یک حوزه نیست. بلکه تمامی حوزه‌ها را در برمیگیرد.

تکنولوژی ها همیشه از خارج به داخل به صورت دربسته ارایه می‌شود. یعنی مصرف‌کننده تنها به آن تکنولوژی خوراک و ورودی میدهد و خروجی مورد نظر را برداشت میکند. شاید هم یک سری ابزار آلات برای بررسی و مانیتورینگ آن و یا کمی دانش جهت تعمیر و نگهداری آن به ما بدهند.

حقیقتا وقتی ما تکنولوژی‌ای وارد می‌کنیم در واقع تن به بردگی آن دادیم. با استفاده از آن خود را مستعمره یک شرکت و کمپانی کردیم. با گذشت سال‌ها نه تنها خود را عقب مانده‌تر میکنیم بلکه آن‌ها را هم به جلو می‌بریم و این یعنی ضرر دوبرابری.

از خیلی‌ها (بیزینس‌من ها!) شنیدم که وظیفه ما بهره‌بری از این تکنولوژی‌ها و سود آن برای ما است. به عنوان مثال ما یک کالا (تکنولوژی) میخریم و و آن را با کمی (حاشیه) سود و به صورت جزئی و یا به صورت خدمت‌گرا (service) میفروشیم. خب اسم این هم "بیزینس" میگذارند و نام خود را "بیزینیس من". خب! دقیقا یک دسته از افرادی که ایران را بدبخت کرده‌اند ، همین بیزینس‌ها هستند.