علی خادم الرضا | DBA دکتری حرفه ای مدیریت کسب و کار گرایش کارآفرینی از دانشگاه تهران | 3 MBA در مدیریت استراتژیک و مدیریت بازاریابی | مدرس مشاور و نویسنده کارآفرینی و مدیریت کسب و کار | نویسنده17 کتاب


alikhademoreza هنوز پستی در ویرگول ننوشته. بعد از انتشار اولین پست، آن را در اینجا نمایش می‌دهیم.