تسلط هوش مصنوعی بر هوش انسان

براساس گزارش گیزمودو یک دانشمند آمریکایی پیش بینی کرده است که تا 10 سال آینده هوش مصنوعی از هوش انسان فراتر خواهد رفت و بنابراین تا سال 2020 رایانه ها ارباب انسان خواهند شد.

ری کورزویل" که از دیرباز به عنوان یک دانشمند "آینده بین" شناخته می شود در سال 2005 در کتابی با عنوان "یکتایی نزدیک است" (The Singularity is Near) پیش بینی کرده بود که در سال 2045 هوش مصنوعی بر هوش انسان تسلط پیدا خواهد کرد اما اکنون در تازه ترین اظهارات خود بیان داشته است که به دلیل شتاب توسعه رایانه ها این تاریخ از 2045 به 2020 خواهد رسید.

این دانشمند در این خصوص توضیح داد: "نقدی که به مفهوم یکتایی (Singularity) یا همان لحظه عبور هوش مصنوعی از هوش انسان وارد می شود این است که ذهن انسان بسیار پیچیده تر و جادویی تر از آن چیزی است که بتواند بر روی یک صفحه کوچک تراشه کپی برداری شود. این درحالی است که با مطالعه بر روی رفتار مغز می توان فهمید که موقعیت فناوری با شتاب چشمگیری درحال جهش است."

به اعتقاد "ری کورزویل" که مهمترین فعال موسسه "یکتایی" در سانفرانسیسکو است، بازسازی عملکردهای ذهن پس از حرکت از "یک نقطه ورود به یک تفکر واحد" بسیار آسان خواهد بود.

وی در این خصوص افزود: "برای دستیابی به هوش مصنوعی پیشرفته ما درحال رمزگشایی کورتکس مغز هستیم که در آن 22 میلیارد نورون و 220 تیلیارد سیناپس وجود دارد. زمانی که بتوانیم تمام این بخشها را رمزگشایی کنیم می توانیم به ابر رایانه مجهز به نرم افزاری برسیم که قادر است تمام برهانها و استدلالها را شبیه سازی کند."

هرچند که هنوز این برنامه وجود ندارد اما "کورزویل" معتقد است که ما به این هدف بسیار نزدیک هستیم.

"دارمندرا مدا" محققی که برنامه رایانه سازی شناختی "آی. بی. ام" را در مرکز تحقیقات "آلمادن" در سن خوزه هدایت می کند نیز در خصوص ابررایانه Sequoia "آی. بی. ام" و نقش آن در شتاب بخشیدن به رمزگشایی مغز توضیح داد: "برای رساندن این ابررایانه به سرعت 20 پنتافلاپ بر ثانیه دو سال زمان نیاز داریم. پس از رسیدن به این سرعت می توانیم بازسازی برهان و استدلال مغز انسان را شتاب بخشیم."

"تری سنینوسکی" رئیس لابراتور نوروبیولوژی موسسه "سالک" در ساندیگو نیز در این خصوص توضیح داد: "کورزویل در تائید اینکه یک کد حدود یک میلیون خط می تواند برای شبیه سازی فعالیتهای مغز انسان کافی باشد کاملا حق دارد."

به اعتقاد کورزویل راه برای رسیدن به "یکتایی" از ریاضی و رایانه ها عبور می کند. وی در این باره توضیح داد: "طرح مغز در ژنوم وجود دارد و قبل از فشرده شدن دارای 6 میلیون بیت یا حدود 800 میلیون بایت است اما این میزان می تواند به حدود 50 میلیون بایت کاهش یابد. این بدین معنی است که نصف مغز از 25 میلیون بایت یا یک کد یک میلیون خطی تشکیل شده است. بنابراین ظرف دو تا سه سال آینده می توان به این کد دست یافت اما این معنی رسیدن به یکتایی نیست و یکتایی زمانی حاصل می شود که بتوانیم هوش مصنوعی را به سطحی از آزموش و آگاهی برسانیم."

براساس گزارش گیزمودو، به گفته این دانشمند آینده بین پس از رسیدن به این کد یک میلیون خطی به حدود 7، 8 سال زمان نیاز است که هوش مصنوعی را آموزش داد و بنابراین لحظه تاریخی که هوش مصنوعی از هوش انسان فراتر می رود می تواند سال 2020 باشد.

وی در این خصوص گفت: "بنابراین لحظه تصمیم گیری زمانی خواهد بود که درک کنیم مغز چگونه عمل می کند و از آن لحظه به بعد می توانیم هوش مصنوعی را به مرزهای فراتر از هوش انسان هدایت کنیم."

منبع:

http://www.asriran.com/fa/news/135253/%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%B7-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86