رابطه ی بین فیلترینگ و قبض برق خانگی

امروز دوبار در حالی که به شدت به گوشی موبایلم نیاز داشتم متوجه شدم که...