سرگشته و ماجراجو | هنر و تکنولوژی دوست | در زمینه کارآفرینی و استارتاپ‌ها مطالعه می‌کنم.


علایقی که خاک میخورند ! چه باید کرد ؟!

علایقی که خاک میخورند ! چه باید کرد ؟!
من از اونایی ام که به یادگرفتن خیلی چیزا ( در سطح حرفه ای ) علاقه دارم...

آدم بدها را بیشتر قبول دارم تا آنهایی که ...

آدم بدها را بیشتر قبول دارم تا آنهایی که ...
آدم بدها را بیشتر قبول دارم تا آنهایی که خوبی را با منت همراه میکنند ؛...

نگاهی به مسئولیت اجتماعی ( Social Responsibility )

نگاهی به مسئولیت اجتماعی ( Social Responsibility )
یکی دو روز بود که فکر میکردم چه مطلبی رو به عنوان اولین پست در ویرگول...