بعنوان مسئول بازاریابی دیجیتال در استارتاپ پروگرمینگ فعالیت می کنیم. ما سعی می کنیم اپلیکیشن های موبایل رو در زمان و هزینه بسیار کمتری ارائه بدیم. اینجا دانسته ها و تجربیات کاری خودم رو خواهم نوشت.