دانشجوی مهندسی کامپیوتر - علاقه مند به برنامه نویسی و عاشق داده