علیرضا سیف ، نویسنده کتاب معجزه اعتماد به نفس و مدیر گروه تحقیقاتی سیف(https://alirezaseif.com) - کارآفرین و مربی توسعه فردی