یک ترم OS، هزاران حرف!

یک ترم OS، هزاران حرف!
بحث از این‌جا شروع شد که باتوجه به خفن‌تر شدن تی‌ای‌های درس شبکه برای...