معرفی

روال من در ابتدای ورود به هر شبکه مجازی اینه که چند روزی رو فقط به مشاهده اختصاص بدم. اینطوری خودم رو تو اون محیط پیدا میکنم و کپی نویس یا سوار بر موج نخواهم بود. ولی اینجا نمیدونم چرا احساس آشنایی دارم. مگه کاری آشناتر از نوشتن هم هست؟

پست اولم برای معرفی است. اونطوری که "میخوام" معرفی بشم نه به سبک رایج. من از دید بقیه یه دختر قابل پیش بینی، مسوولیت پذیر و منطقی ام. یه لایه عمیق تر، دختر احساساتی رویاپردازی در من هست که جهان خیالی اش رو به دنیای بیرون ترجیح میده. بین این دو در نوسانم و دارم سعی میکنم خودم رو بشناسم و بفهمم میخوام با زندگیم چه کنم. پیشاپیش ممنون که منو میخوانید:)