و باز هم رمزنگاری ...

زمانی که وبلاگ «تجربه‌های پراکنده‌ی یک مسعود» رو بستم، نیت داشتم یکی دو یادداشت اونجا در مورد رمزنگاری رو اینجا منتقل کنم. اما با پخش شدن ویدئوی ارائه‌ی من در جلسات باز نرم‌افزاری تبریز از این کار منصرف شدم. چون در این ارائه‌ی یک ساعتی خیلی مفصل‌تر از اون نوشته‌ها در مورد مفاهیم پایه‌ای رمزنگاری و محرمانگی اطلاعات و ارتباطات صحبت کردم.

هرچند مطالعات من در مورد رمزنگاری و امنیت اطلاعات مربوط به مقطع کارشناسی ارشد بود و در حال حاضر فعالیتی در این حوزه ندارم، اما در مقام معلمی که ممکن هست روزی شخصی پرسشی در این حوزه از من داشته باشه، حساس هستم که اطلاعات درست و مستند در اختیارشون قرار بدم. از این بابت پذیرای نقد صاحب‌نظران در مورد کم و کیف ارائه و همینطور نگفته‌ها و بحث‌های جامانده از ارائه هستم. :)

https://www.aparat.com/v/sVPKe/%DB%B1%DB%B2_-_%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D9%81%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7_%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%87_%3A_%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA