داستان تکراری “رضایت از مسیرِ زندگی”

مسیر یا مقصد؟
مسیر یا مقصد؟


فکر میکنم تمامی داستانهایی که کسی کاری متفاوت در زندگی انجام داده و مورد تحسین دیگران واقع شده یک سری خصوصیات مشترک دارد، در همه آنها فردی به دنبال علاقه اش رفته و در مسیرِ پیگیری آن علاقه، همت زیادی به خرج داده و ماحصل این پشتکار و علاقه به آن مسیر باعث موفقیت های بیرونی زیادی هم شده است.

تاکید بر مسیر دارم و نه مقصد، چون فکر میکنم کسی که قدم در راه پیگیری علائقش میگذارد، رضایت را از همان لحظات نخست تجربه میکند و برای کسب این احساس، نیازی به رسیدن به مقصد خاصی ندارد. به گمانم، بهترین کار برای ما آدمها، همین بودنِ در مسیر است، چون کسی تضمین رسیدن به هیچ نقطه ای، حتی رسیدن به لحظه بعد، را به ما نداده و لذت بردن از مسیر، یک الزام برای زندگی خوب است.

تاکید بر رضایت دارم و نه موفقیت، چون در صورت حرکت در این مسیر و وجود همزمان علاقه و پشتکار، موفقیت (که یک نمود بیرونی دارد و آدمها آن را با معیارهای خاصی می سنجند) به عنوان یکی از فرعیات به دست خواهد آمد، حال آنکه رضایت (که یک امر درونی است و هر کس تنها خودش میداند آیا آن را در درونش دارد یا نه) در تمامی این مسیر همراه فرد بوده است.

فکر میکنم در چنین مسیری، تحمل به نتیجه نرسیدن مقطعی (یا به تعبیری شکست) آسانتر از مسیرهای دیگر است، وقتی مسیر، دلخواهمان باشد و صرفا به دنبال مقصدی در دوردست نباشیم، عبور از چالشهای پیش رو هم آسانتر خواهد بود.

و باز هم فکر میکنم در چنین مسیری، احتمال بروز خلاقیت بیشتر از مسیرهای دیگر است. لذت از مسیر، خلاقیت می آفریند و با بروز این خلاقیت، لذتی دوچندان از مسیر خواهیم برد و این چرخه ادامه خواهد داشت.

با این توضیحات بنظرم، پیچیدن نسخه یکسان برای همه دور از عقلانیت است. مگر علایق آدمها ثابت است که انتظار عملکردهای یکسانی داشته باشیم؟

پس نوشت:

دیدن این مطلب از صفحه اینستاگرام یکی از بچه های سبکتر هم الهام بخش این نوشته بود.
http://aminaramesh.ir/1397/01/12/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C/مطلبی که خواندید از مجموعه مقالاتی است که درباره شغل با عنوان «کارنکن» نوشته‌ام، برای آشنایی با «کارنکن» و خواندن باقی مطالب روی لینک زیر کلیک کنید:

کارنکن


مطلب داستان تکراری رضایت از زندگی اولین بار در وبلاگ امین آرامش منتشر شده است.


ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام کارنکن