دانلود ویراست دوم کتاب جنبش خستگان


این روزها سومین سالگرد وقایع دی‌ماه سال ١٣٩۶ است. پیشتر نگارنده کتابی در این‌باره و تحلیل واقعه بنام جنبش خستگان، مقدماتی درباره وضعیت تهیدستان در ایران امروز منتشر کرده بود. در ویراست دوم کتاب سعی کردم با اصلاحات و اضافاتی وقایع آبان‌ماه سال ٩٨ را به تحلیل‌ام اضافه کنم. نسخه الکترونیکی کتاب را از این‌جا می‌توانید دانلود کنید.