فکر را پر دهید ...

می اندیشم پس هستم, هستم چون فکر می کنم ,فکر می کنم چون شک می کنم
می اندیشم پس هستم, هستم چون فکر می کنم ,فکر می کنم چون شک می کنم

فکر را پَر بدهید

و نترسید که از سقف عقیده برود بالاتر

فکر باید بپرد

برسد تا سر کوه تردید

و ببیند که میان افق باورها

کفر و ایمان چه به هم نزدیکند

"فکر اگر پَر بکشد"

جای این توپ و تفنگ ، اینهمه جنگ

سینه‌ها دشت محبت گردد

دست‌ها مزرع گل‌های قشنگ

"فکر اگر پَر بکشد"

هیچکس کافر و ننگ و نجس و مشرک نیست

همه پاکیـم و رها

شعر زیبای بالا منتسب شده به نمیا یوشیج اما مثه اینکه سراینده آن یکی از جوانان خوش ذوق امروزیست ، و چه مفهوم زیبایی تداعی میکنه و به نظرم نشون میده که جوان امروز به سمت آزادگی و انسان و انسانیت میرود قضاوت خود را فارغ از ملیت و مذهب میگره و رستگاری واقعی اجتماعی سیاسی و فردی رو در این نوع نگاه میبینه.

این واقعیتی انکار ناپذیره که جهان سوم را میتوان جایی بدونیم که حکومت ها با گسترش تعصب ها و دشمن تراشی و در نهایت ایجاد ترس و نا امنی قصد کنترل بر مردم رو دارن(دوس دارم مفصل تر راجبش صحبت کنم و یل طولانی در تاریخ داره ) با افزایش آگاهی دست جمعی به لطف اینترنت و شبکه اجتماعی و جا افتادن فرهنگ استفاده آن این نوع جکومت ها مجبور پذیرش به تغییر روش خود یا نابودی هستند .

ممنون از توجه شما :)