واردکننده‌گان خودروهای هیبریدی نمی‌خواهند شما این چیزها را بدانید

واردکننده‌گان خودروهای هیبریدی نمی‌خواهند شما این چیزها را بدانید
چند وقتی می‌شود که عوارض واردات خودروهای هیبریدی حدود ۱۰۰۰ درصد افزا...