مصائب کار روابط عمومی (برگزاری یک رویداد)

مصائب کار روابط عمومی (برگزاری یک رویداد)
این اولین نوشته من در ویرگول هست و سعی کردم در اون خلاصه ای از برگزاری...