امیر غیاثی‌فر استراتژیست و مربی پرسونال برندینگ


این افراد amir.ghiasifar را دنبال می‌کنند:

محقق و مشاوره در حوزه کسب و کار
پونه گل‌بابازاد‌ --- من یه کودک هنرمند در درونم دارم که نوشتن رو دوست داره!