امیر توحیدی هستم. از 86 دارم کار می کنم در حوزه کامپیوتر ، برنامه نویسی اما تنها چیزی بوده که بین همه کارهایی که انجام دادم مشترک بود. علاقه مند با دانش ها و تکنولوژی های مختلف هستم و میرم سراغشون.