پرسپکتیو دو نقطه : امیرعباس ناویان

به قلم :  امیرعباس ناویان
به قلم : امیرعباس ناویان


امیرعباس ناویان | نقاشی امیرعباس ناویان | پرسپکتیو | نقاشی | نقاشی سه بعدی | نقاشی خانه پرسپکتیو |

بسم الله الرحمن الرحیم

پرسپکتیو دو نقطه ای همانطور که از نامش مشخص است دارای دو نقطه گریز است که تمام خطوط به جز خطوط عمودی به این دو نقطه که یکی در سمت راست و دیگری در سمت چپ خط افق قرار دارند منتهی می شوند. این پرسپکتیو می تواند نسبت به پرسپکتیو یک نقطه ای به صحنه عمق بیشتری بدهد که باعث می شود با توجه به زیبایی بیشتر واقعیت احجام نیز بیشتر نشان داده شود. که ما الان بخش کوچکی از آن را نمایش دادیم .امیرعباس ناویان . ما ابنجا هستیم تا قدمی برای یادگیری بر داریم .#یادگیری