این افراد امیر عبدالعظیمی را دنبال می‌کنند:
جست‌وجوگری در مسیر شدن...
اینفودنیز اولین و جامعترین پلتفرم مهاجرتی
پژوهشگر علوم شناختی و نوروساینس ? دانش آموخته علوم شناختی مطالعات ذهن و مغز انسان ??
من خودم دنبال کننده‌ام. دنبال‌کننده روایت‌های خاص و آدم‌های خاص‌تر.