اینجا نمیتوان هر چیزی را تخمین زد، باید رهرو باشی تا بدانی فقط از جاده های ناهموار میتوان به مقصد رسید. تا "دریا" فقط یک "باران" فاصله است . اینستاگرام : Amirak555


Amirak555 هنوز پستی در ویرگول ننوشته. بعد از انتشار اولین پست، آن را در اینجا نمایش می‌دهیم.