سردار دلها


سردار دلها
سردار دلها

سردار عزیز ، با گذشت هر روز ، غم از دست رفتنت بیشتر و بیشتر می شود ؛ گویی آشنایی را از دست داده ایم که عمری در آغوش محبت اش بودیم . . . خوش خیالی بود که گمان کردم بعد از نقاشی دردم تسکین می یابد ! حال شعری که می خواندی بیشتر در گوشم زمزمه می شود :

رقص و جولان بر سر میدان کنند
رقص اندر خون خود مردان کنند
چون رهند از دست خود دستی زنند
چون جهند از نقص خود رقصی کنند
مولانا
اگر دوست داشتید می تونید این تصویر زمینه رو دانلود و نشر بدید
اگر دوست داشتید می تونید این تصویر زمینه رو دانلود و نشر بدیدhttp://vrgl.ir/iwl96
http://vrgl.ir/6uY0N