امیرحسین رضایی فرد هستم 3 ساله برنامه نویسی اندروید می‌کنم. کار بدون چالش رو دوست ندارم و علاقه زیادی به یادگیری دارم.https://www.sourcekhone.com/