مسیر کوچینگ

در اینفوگرافی بالا تاریخچه کوچینگ بیان شده است. کوچینگ مهارتی است با قدمتی دور و دراز:

  • مهارتی برمبنای رویکرد سقراط در مورد آموزش. سقراط معتقد بود: "هر فرد متخصص زندگی خویش است و بهتر از دیگران می‌داند راه‌حل مسائلش چیست".
  • در کوچینگ مسئولیت بر عهده فرد است؛ بنابر رویکرد کوچینگ، تغییر زمانی اتفاق می‌افتد که فرد آماده تغییر باشد. تئوری «بازی درونی» تیموتی گلُوِی هم افراد را به تمرکز بر خویشتن و شناخت سرمایه‌های درونی تشویق می‌کرد.
  • ارهارد ورنر و توماس جی لئونارد این رویکرد را تدوین و توسعه دادند و نام کوچینگ را بر آن نهادند.
  • جان ویتمور این رویکرد را برای بهبود عملکرد کارکنان در سازمان‌ها به کار گرفت و شرکت IBM اولین شرکتی بود که از این روش برای بهبود عملکرد پرسنلش بهره‌مند شد.
  • کانون یادگیری فردا هم یکی از شرکت‌های ایرانی است که جلسات کوچینگ را به سازمان‌ها و همینطور به عموم مردم ارائه می‌دهد؛ علاوه بر آن اولین شرکت ایرانی است که دوره‌های مهارت‌آموزی مبتنی بر رویکرد کوچینگ طراحی کرده است.