برنامه نویس سمت سرور. شیفته رئال‌مادرید، تیم مرسدس در فرمول یک و گروه موسیقی کلدپلی. عضوی از خانوده تخفیفان