نگاهی به استراتژی‌های بازاریابی در دوران رکود

این روزها با نگاهی گذرا به وضعیت بازارهای مختلف، نارضایتی از رکود شکل گرفته برجسته تر از گذشته به چشم می‌خورد؛ وضعیت به صورتی شده که تاب و توان سازمان‌های تجاری را گرفته و طی چند ماه گذشته یا بسیاری از شرکت‌ها فعالیت‌های خود را متوقف کرده‌اند و یا به قوت گذشته نمی‌توانند فعالیت‌های خود را ادامه دهند. اینکه وضعیت سازمان‌های تجاری تغییر کرده، بر بسیاری از فعالان تجاری مبرهن است.

تام کورنر، یکی از اقتصاددان‌های برجسته کانادا بر این باور است که کارآفرینان و مدیران ارشد معمولاً می‌دانند که باید خود را برای زمان سخت آماده کنند اما آن‌ها همیشه اقدامات لازم را انجام نمی‌دهند. اینکه در چنین شرایطی سازمان‌های تجاری باید چه استراتژی را اتخاذ کنند، بهانه‌ای شد تا در این مطلب به برخی از استراتژی‌های بازاریابی دوران رکود در سازمان‌های تجاری بپردازیم.

ادامه مطلب:

http://bazarfocus.com/strategic-marketing-planning-2/