آموزش کامل Flexbox قسمت دوم

با استفاده از flexbox شما می توانید صفحات وب پیچیده را خیلی سریع تر و خیلی ساده تر از قبل پیاده سازی کنید.

در این ویدیو شما با اصول کار flexbox آشنا خواهید شد.http://devtricks.ir/dev-tricks/upload/26-felx2.mp4


درانتهاازشمادعوتمیکنمبهکانالتلگرامیمابپیوندید.

http://devtricks.info

https://t.me/development_tricks

https://instagram.com/dev_tricks