معرفی و شروع کار با Sass

در این مقاله که به صورت ویدیویی در اختیار شما قرار گرفته شما با sass و نحوه استفاده از آن آشنا می شوید.

لازم به ذکر است این ویدیو قسمت 38 کارگاه آموزشی Web Design 2019 است از Devtricks است که به صورت رایگان در اختیار شما قرار گرفته.

شما می توانید برای مشاوره و ثبت نام در کارگاه آموزشی با ID تلگرام زیر تماس بگیرید

@Amirmazarbashhttp://devtricks.ir/dev-tricks/upload/39-%20sass%20st.mp4http://devtricks.info
https://t.me/development_tricks