در نکوهش برخی رفتارهای اجتماعی - روز اول: از کجا شروع شد

مدتها بود که داشتم به نوشتن فکر می‌کردم. راستش را بخواهید آشنایی با ویرگول هم تاثیرگذار بود. به هر حال اینکه جایی باشد که شما بنویسید و دیگرانی غیر از دوست و آشنا بخوانند لطف خودش را دارد. حال اینکه چی بنویسم خودش داستانی دارد. اولش خواستم ازحرفه‌ام به عنوان یک کارشناس امنیت و کمی هم بازاریابی آنلاین بنویسم . بعد به این نتیجه رسیدم که خوب اینها را در بلاگم بنویسم بهتر است. بعد تصمیم گرفتم که در مورد روزمرگی محل کار بنویسم که دیدم الان زمان مناسبی نیست. سرتان را درد نیاورم .آخر تصمیم گرفتم مورد چیزهایی که روزانه در اجتماع می‌بینم و آزارم میدهند بنویسم . آن هم به دو دلیل:

اول اینکه ببینم آیا چیزهایی که من را آزرده می‌کنند بقیه را هم آزار می‌دهند یا من زیادی حساسیت به خرج می‌دهم.

دوم اینکه اگر روزی بابت رفتاری قرقر کردم ولی خودم همان کار را انجام دادم شما مجازید این پستها را محکم بکوبید توی صورت و بگویید رطب خورده، منع رطب چون کند و از این حرفها ...

یک عذرخواهی هم بکنم از جناب ناصرخسرو قبادیانی که فرموده بودند :

نکوهش مکن چرخ نیلوفری را ...

ولی نشد ایده اولیه به نکوهش مربوط شد و قرار است 60 روز هم ادامه پیدا کند

امیر پرویز تراکمه زاد