عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی

رئیس کانون بازنشستگان شهر تهران گفت: بارها پیگیری کردیم که عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی همانند کارگران باشد که نتیجه بخش نبود.

به گزارش ایمنا، علی دهقان‌کیا درباره عیدی بازنشستگان تأمین اجتماعی، اظهار کرد: رقم عیدی بازنشستگان تأمین اجتماعی همانند عیدی بازنشستگان کشوری و لشکری است که دولت باید رقم آن را اعلام کند.

وی با اشاره به اینکه رقمی که دولت برای عیدی بازنشستگان کشوری و لشکری اعلام کند همان رقم عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی نیز خواهد بود، گفت: بارها پیگیری کردیم که بازنشستگان تأمین اجتماعی مانند کارگران عیدی دریافت کنند که نتیجه‌بخش نبود، به همین دلیل عیدی بازنشستگان تأمین اجتماعی مانند بازنشستگان کشوری و لشکری است.


چرایی نارضایتی بازنشستگان تأمین اجتماعی از رفاه کارت

رئیس کانون بازنشستگان شهر تهران، درباره رفاه کارت، تصریح کرد: سازمان تأمین اجتماعی با بانک رفاه قرارداد بست و شرایطی مهیا شد و به بازنشستگان ۵۰ میلیون تومان وام خرید لوازم خانگی ایرانی اعطا شد اما بازنشستگان استقبال خوبی از این اقدام نداشتند چراکه اقساط آن برای بازنشستگان تأمین اجتماعی سنگین است.

وی اظهار کرد: بازنشسته حداقل بگیر تأمین اجتماعی با ۳۰ سال سابقه چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دریافت می‌کند به همین دلیل پرداخت اقساط برای آن‌ها سخت است همچنین اجناسی که امکان خرید آن برای بازنشستگان فراهم شده است اجناس خوبی نیست.

مبلغ عیدی ۱۴۰۰

منبع: amisa.co