میزان حقوق سال ۱۴۰۱

یکی از مسائل مهم که در پایان هر سال در گوش کارگران و کارمندان زمزمه می شود میزان حقوق و مزایای سال جاری می باشد و با توجه به اینکه این سوال زیاد پرسیده شده، اینکه حداقل حقوق و مزایای سال ۱۴۰۱ چقدر است و همچنین افزایش حقوق کارگران تامین اجتماعی و دیگر کارمندان و کارگران چقدر است؟ و اینکه آیا به این حقوق مالیاتی تعلق می گیرد و میزان این مالیات چقدر است؟

امروز میخواهیم جواب سوالات شما را پاسخ دهیم، پس همراه ما باشید:

عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی

حقوق ۱۴۰۰

در سال ۱۴۰۰ طبق مصوبات دولت و مجلس میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان ۲۵ درصد بوده و در سال ۹۹، ۱۵درصد بود، یعنی در سال ۹۹ میزان حقوق پایه برابر بود با ۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان و همچنین در سال ۱۴۰۰ برابر بود با ۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان.

اما در سال ۱۴۰۱ میزان افزایش حقوق از ۵ تا ۲۹ درصد متغییر می باشد یعنی افزایش حقوق برای افراد مختلف با درصدهای متفاوت می باشد، در سال ۱۴۰۱ میزان افزایش حقوق برای کسانی که میزان حقوقشان از متوسط حقوق کمتر دریافت می کنند بیشتر خواهد بود. بر این اساس ممکن است که در سال ۱۴۰۱ اختلاف حقوق ها کمتر شود.

پس می توان گفت حداقل حقوق در سال ۱۴۰۱ برای کارگران و کارمندان برابر است با ۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان که می توان گفت نسبت به سال گذشته ۲۹ درصد افزایش خواهد یافت، که این مبلغ حقوق پایه می باشد و دیگر مزایا به آن اضافه خواهد شد. این موضوع را درنظر داشته باشید که این مبلغ به تصویب نهایی نرسیده و در اخبار امروز صحبتهایی به همراه داشته.

جدول حقوق کارگران بدون سابقه


جدول حقوق کارگران با یک سال سابقه


میزان حقوق سال ۱۴۰۱

مالیات حقوق ۱۴۰۱

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت که سقف معافیت مالیاتی کارکنان دولت در سال آینده، ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان شد و حقوق های بیشتر از این میزان مشمول مالیات پلکانی خواهند شد.

وی افزود: مالیات حقوق های بین ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تا ۱۵ میلیون تومان، ۱۰ درصد، از ۱۵ تا ۲۵ میلیون تومان، ۱۵ درصد، از ۲۵ تا ۳۵ میلیون تومان ۲۰ درصد و بیشتر از ۳۵ میلیون تومان ، ۳۰ درصد تعیین شد.

بیشتر بدانید: مبلغ عیدی ۱۴۰۰

منبع: amisa.co