داشبوردهای مدیریتی آماده؛ یک قدم تا تسلط بر ...

اگر موضوع و دغدغه امروز شما، مدیریت وبسایت، کانال تلگرام، نیروی انسانی، بازاریابی یا اکانت توییترتان است اما زمان کم دارید یک راهکار فوق العاده که جادوبی پیشنهاد می دهد استفاده از داشبوردهای آماده است که به آن «نمونه داشبورد» گفته می شود.

به نظرم کمتر در این باره بنویسم و بیشتر خودتان ببینید بهتر است

پس پیشنهادم این است که حتما همین الان دو سه دقیقه وقت بگذارید و سری به آدرس زیر بزنید. فقط خاطرتان باشد آنچه که در داخل اپ جادوبی است قطعا چیزی جذاب تر از مواردی است که در ویترین آماده است. وقت را از دست ندهید دوستان

اینجا