کمک به پایان فقر، کمی تغییر کنیم و کمی تغییر دهیم جهانمان را....

زیباست اگر کمی ، فقط کمی انسان باشیم،

کمی مهربانی میخواهد...کمی گذشت و اندکی بخشنده گی

آنگاه خواهیم دید دنیایمان  چقدر زیبا میشود

وقتی همه کودکان شاد باشن

و هیچ پدری شرمنده  و درمانده نباشد

وقتی همه  مادران  عزتمند باشن

....

باور کن اگر کمی انسان باشیم

انسانی از جنس روح خدا

انسانی از جنس اشرف مخلوقات

بی شک در هیچ لغتنامه ای کلمه فقر پیدا نمیشود

"کودک کار"  زشترین  کلمه خواهد بود

و

"خانه سالمندان"  خنده دار ترین جک زمانه

کاش کمی انسان باشیم

کمی مهربانتر

چه میشود اگر ادمها  به روح خود برگردن

دست از خودخواهی و خود بینی بردارن

اندکی  بفکر سفره ی بی نان همسایه باشن

اندکی  در اندیشه  شاد کردن دلها

چه میشود اگر کمی انسان باشیم

انسانی از نوع نابش

انسانی از نوع خدایش

انسانی ازنوع امیرش(علی (ع))

بقول مولوی

ای نسخه اسرار الهی که تویی

و ای آینه جمال شاهی که تویی

بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست

از خود بطلب آن چه خواهی که تویی

کاش برگردیم به نسخه الهی خود

 سیمین.ح

@payanekartonkhabi

یکی از کانالهای خوب برای تغیر جهانمان...