هفت نکته ای که در همکاری با آژانسهای تبلیغاتی باید بخاطر داشت!

اگر قصد دارید سر و سامانی به وضعیت آگاهی از برندتان بدهید و  یا پیامی را به گروه مخاطبین هدف تان منتقل کنید، شما قطعا نیاز به همکاری با یک آژانس تبلیغاتی دارید. برای ایجاد ارتباطی موثر و کارآمد در مسیر اهدافتان، در زمان انتخاب و همکاری با آژانس تبلیغاتی نکاتی را باید مد نظر قرار دهید.

تبلیغات بازاری چند هزار میلیاردی رو به رشدی است که با این وجود خیلی از کسب و کارها فکر میکنند میتوانند نیازهای تبلیغاتی و بازاریابی خود را بصورت درون سازمانی مرتفع کنند. اگر شما واقعا قصد دارید، بوسیله ابزارهای تبلیغاتی توجه تعداد مخاطب موثر بیشتری را به خود جلب کنید و جایگاه مناسب خود را در ذهن آنها بیابید، بایستی قطعا از همکاری یک آژانس تبلیغاتی مناسب استفاده کنید.

  • شناخت آنچه که یک آژانس تبلیغاتی برای شما انجام میدهد ( و یا نمیدهد ) : بعضی از کارفرمایان تصور میکنند که آژانسهای تبلیغاتی کالا یا محصولشان را میفروشند و اگر فروش به سرعت رشد نکند، آنها عملکرد آژانس را زیر سوال میبرند. حال آنکه از اولین کارهایی که یک آژانس برای شما انجام میدهد، تطبیق محصول شما با نیازها و رفتار گروه مخاطب شما است. اینکه چگونه محصول شما را بسته بندی کند، با چه ابزار و بیانی و به چه شیوه ای اطلاع رسانی کند تا مورد توجه مخاطب قرار بگیرد. این فرآیند زمانبری است مخصوصا در کالاهایی با دوره مصرف طولانی
  • درخواست پروپوزال : وقتی از یک آژانس تبلیغاتی میخواهید که برای شما یک پروپوزال تهیه کند شما میتوانید آنها را از زوایای متفاوتی ارزیابی کنید. در درجه اول میتوانید سرعت عمل، دقت آنها و میزان انطباق رفتار آنها با فرهنگ سازمانی شما و همچنین همراستایی با اهدافتان را ارزیابی کنید. از میان صفحات یک پروپوزال، نه تنها میزان خلاقیت یک آژانس که میزان شناخت آنها از محصولات شما، درک آنها از موضوعاتی مثل اثر بخشی ابزار و رسانه ها و نهایتا شناخت نسبی که آژانس با معیار های شما همخوانی دارد یا خیر، نتیجه گیری خواهد شد.
  • انتقال درست و کامل اطلاعات : آژانس ها هر چه بیشتر راجع به اهداف شما، برنامه های استراتژیکتان، گروه مخاطبینتان، محصول و خدمات، سوابق سازمان شما، رقبایتان بدانند، برنامه های موثر تری را میتوانند تدوین کنند. در این مسیر هیچ کس به اندازه ی شما سازمانتان و بازاری که سالها در آن کار کرده اید را نمی شناسد، تهیه و تکمیل بریف مناسب باعث میشود تیم آژانس متمرکز و موثر تر اطلاعات لازم را گردآوری و آنالیز و تحلیل کند.
  • تعیین بودجه : یک درگیری همیشگی بین کارفرما و آژانس بر سر اعلام بودجه وجود دارد. کارفرما از آژانس تبلیغاتی میخواهد که برنامه و بودجه اش را اعلام کند و آژانس هم از کارفرما میپرسد چه میزان بودجه برای بحث تبلیغات در نظر گرفته است.در صورتیکه یک همکاری و همفکری دو طرفه با در نظر گرفتن اهداف، ویژگی های صنعت، اثر گذاری رسانه و مخاطب هدف و جریان تزریق بودجه به گونه ای که برای آن صنعت و کسب و کار توجیه اقتصادی داشته باشد، میتواند به تعیین بودجه منجر شود. باید به این نکته توجه داشت که بدون انجام توافق بر زمان و بودجه لازم برای دستیابی به اهداف کمپین، دستیابی و تاثیر گذاری بر مخاطب امکان پذیر نخواهد بود.
  • میخواهید شما را به چه بشناسند؟ پیش از جلسات ایده پردازی و طراحی کمپین ها، تدوین شعار و ادبیات تبلیغاتی، شما با همفکری آژانس تبیلغاتیتان باید بدانید میخواهید مخاطبین شما چه تصویری از شما داشته باشند و برند شما چه چیزی را برای ایشان تداعی کند. چرا که تمامی اقدامات تبلیغاتی شما در راستای انتقال این پیام و ایجاد این تصویر برنامه ریزی خواهد شد. تداعیات شما باید برای گروه مخاطبینتان جذاب، سرگرم کننده و ارزشمند باشد.
  • همسویی و یکپارچگی تمامی ابزارهای تبیلغاتی: پیامی که شما در قالب یک کمپین تبلیغاتی میخواهید به مخاطبین خود منتقل کنید می بایست در تمامی نقاط تماس با مشتری و کلیه کانالهای ارتباطی به یک شکل ارائه شود. لذا بایستی آگهی های چاپی، ابزار های دیجیتال و رسانه های اجتماعی، برنامه های ترویج فروش ، برنامه های ارتباط با مشتری و کلیه کانال های ارتباطی داخلی و خارجی، از استراتژی یکسانی در جهت ایجاد تصویر مناسب از برند و انتقال پیام کمپین پیروی کنند.
  • نوآوری: آژانس های تبلیغاتی باید در ایده پردازی و اجرای کمپین نوآوری و خلاقیت داشته باشند اما خلاقیت نباید با تمام شدن یک کمپین در سازمان به پایان برسد بلکه نوآوری در طراحی محصول، نحوه ی توزیع و انتقال ارزشهای برند به گروه مخاطبین و کلیه فعالیت های سازمان بایستی دیده شود.

Inspired By : YURIY BOYIV