این افراد Andisheh Stars را دنبال می‌کنند:

پلتفرم تخصصی برون سپاری تولید محتوا /www.noosin.ir
من یک معلم هستم.کسی که پیمان بسته اندک دانسته هایش را فریاد کند و سهمی در شکفته شدن شکوفه های زندگی همنوعانش داشته باشد.
برنامه نویس react ,react native عاشق رشد و ارتقا
وبلاگنویس http://behabady.ir