این شش کشور کدامند؟

https://khl.ink/f/51418

... گفتند قبل از آنکه به ایران بشود حمله کرد، شش‌ کشور هست که بایستی حکومتهایشان را ساقط کنیم، این شش‌ کشور که ساقط شدند، ایران ضعیف میشود؛ آن‌ وقت میشود به ایران هم حمله کرد. این شش کشور کدامند؟

https://vrgl.ir/0AMIo


اول، عراق

یکی‌اش عراق بود؛ به دلیل اینکه صدّام بعد از جنگ آن وقتی که میخواست به کویت حمله کند، با ایران نرد دوستی باخت؛ اسرای ما را آزاد کرد، نامه نوشت به بنده، به رئیس‌جمهور وقت، نامه‌نگاری کرد، آدم فرستاد. پس صدّام خطرناک بود؛ صدّامی که تا آن روز حمایتش میکردند، یک عنصر نامطلوب برایشان شد؛ این عراق.

دوّم، سوریه

به خاطر اینکه سوریه از زمان حافظ اسد، از اوّل جنگ، در کنار ما بود. مسیرِ نفتِ عراق به دریای مدیترانه را سوریه برای کمک به ما بست، بعد از آن هم هر جور کمکی که ممکن بود میکردند. اوّلین سفر خارجی بنده زمان ریاست جمهوری، سفر به سوریه بود؛ یعنی ارتباطاتمان با سوریه نزدیک بود. پس دولت سوریه هم باید ساقط بشود.

سوّم، لبنان

به خاطر اینکه در آنجا پایگاه‌های مستحکم انقلابی ــ یعنی حزب‌الله و حزب امل ــ هستند، طرف‌دار ایرانند.

چهارم، لیبی در شمال آفریقا

برای اینکه لیبی در یک مواردی پشتیبانی‌های نظامی از ما کرده بود؛ در زبان هم از طرف ما حمایت میکرد.

پنجم، سودان.

سودان هم دلایل خاصّی داشت، روشن بود. سرانش با ما رفت و آمد داشتند؛ می‌آمدند، میرفتند، در دوره‌های مختلف بعد از اینکه آنجا انقلاب شده بود و پیروزی به دست آورده بودند، با ما ارتباط داشتند.

ششم، سومالی

سومالی هم به یک دلیل دیگری... در واقع، عمق راهبردی ایران به نظر آنها این شش‌ کشور بود؛ اینها بایستی در اختیار آمریکا و استعمار قرار می‌گرفتند، بعد می‌آمدند سراغ ایران.


این طرح و نقشه‌ای بود که آمریکایی‌ها با هزاران هزار دلار پول و با هزاران ساعت کار فکری از سوی صدها نفر متفکّرین سیاسی‌شان آن را ریخته بودند، صحنه‌ی کارزار جمهوری اسلامی با دشمنان چنین وسعتی دارد.

https://virgool.io/@andishgar/14011220-heartland-aa0ylg9mrnp3


https://virgool.io/@andishgar/14011220-heartland-aa0ylg9mrnp3