ویرگول
ورودثبت نام
فیشنگار
فیشنگار
خواندن ۱ دقیقه·۴ ماه پیش

سوختن یک روزنامه نگار در آتش

کریمپور شیرازی نفر سوم از راست در کنار دکتر مصدق
کریمپور شیرازی نفر سوم از راست در کنار دکتر مصدقغروب روز ۲۳ اسفند ۱۳۳۲ در میدان پادگان لشگر 2 زرهی...کریمپور (شاعر و مدیر روزنامه شورش) را از زندان بیرون کشیدند، به دستور اشرف، پیکرش را آلوده به نفت کردند. مدتی او را به توهین و تمسخر گرفتند سپس پالانی بر کول وی نهادند. دستور دادند با چهاردست و پا راه برود.با افروختن آتش، جشن منحوسشان را آغاز کردند. زندانی به هر سو می دوید و فریاد سوختم سوختم سرمی داد.️ شعله آتش همه بدن او را فرا گرفته بود و تماشاگران (خاندان پهلوی) قهقهه سر می دادند.


یادداشت شفیعی کدکنی درباره روش اعدام مدیر روزنامه شورش به نقل از کتاب خاطرات مطبوعاتی، سید فرید قاسمی، 1383، نشر آبی

پهلویاشرف پهلویمصدق
علاقه‌مندی‌ها: √ فلسفه √ تاریخ √ دین virasty.com/bm_5412
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید