لطفاً حواس خود را پرت کنید.

جریان دختر آبی برایم جالب شد. چه اتفاقی در ذهن یک دختر جوان تحصیل کرده می‌افتد که خودش را آتش بزند؟ تمام زیبایی هایش را نابود کند؟ خانواده‌اش را نابود کند؟

دختر آبی! چه ترکیب عجیبی!

چندروزی‌ست باعث واکنش مسئولینی شده که از این ترکیب(دختر آبی) سوءاستفاده میکنند تا توشه‌ای بردارند برای انتخابات اسفندماه!

دختر آبی بهانه‌ای هم به دست بعضی سلبریتی ها داد تا ضدعاشورا تبلیغ کنند و جوری آروغ روشنفکری بزنند که گویی ارزش یک خودکشی بیش از یک شهادت است! و گویا دختر آبی قصه‌ی ما مظلوم‌‌تر از سیدالشهداست!

نمایندگان مجلسی که دم از احقاق حق زنان و دختران میزنند؛ کجا بودند وقتی کارخانه‌ای تعطیل شد دختر یک کارگر آن کارخانه توی تب سوخت و فوت کرد چرا؟ چون پدرش پول نداشت بچه‌اش را درمان کند. کجایند نمایندگان مجلسی اعم از خانم سلحشوری و غیره و ذلک وقتی پنجاه‌هزار نفر زن شاغل پس از استفاده از حق قانونی خود مبنی بر مرخصی نه ماهه زایمان، از کار اخراج می‌شوند؟

یعنی مشکلات معیشتی مردم در اولویت نیست؟؟

براستی اولویت این دولت و مجلس چیست؟

گیردادن به قانون حجاب اجباری؟ گیردادن به ممنوعیت ورود زنان به استادیوم؟

ارزش ریال ایران یک‌سوم میشود! دستفروش ها را جمع میکنند و در مقابل، همه‌جا را خصوصی‌سازی میکند! نمایندگان مجلس به موضوع شفافیت آرا نمایندگان رای نمی‌دهند تا راحت‌تر بتوانند سیستم را غرق در فساد کنند،بدون اینکه بخواهند جواب پس بدهند! تماااام این‌ها اولویت آخر است؛ درحالی که مسئله‌ی ممنوعیت ورود زنان به استادیوم را خودسوزی یک دختر بولد میکند. از همه برایم واکنش مریم رجوی_کسی که ۱۷هزار نفر از جوانانمان را به شهادت رساند و همچنان درصدد براندازی نظام است_ و مصیح علینژاد جالب تر بود! وقتی دشمن آشکارا از این جریان حمایت میکند معلوم است که یک جای کار می‌لنگد!

حالا کاشف به عمل آمد که حکم ۶ماه زندان هم دروغی بیش نبوده است.

جای هیچ شکی نیست که اگر فقط برای یکی از مسائل معیشتی و اقتصادی مردم هم اینچنین جریانی به راه می‌افتاد؛ اوضاع زندگی ملت جور دیگری بود

و ای کسانی که از دختر آبی قهرمان ساختید بدانید و آگاه باشید که خواسته یا ناخواسته ازاین کار نادرستش ( خودکشی) الگویی برای سایر جوانان درست کردید.

ماجرای دختر آبی هم چند ماه دیگر فراموش می‌شود و باید منتظر جریان دیگری باشیم که حواسمان را از مشکلات اصلی مملکت پرت کند.