مدیر فنی گروه صباسل (دیما، بازیلی،‌ کاناپه)، علاقه‌مند به خلق، توسعه و راهبری محصول