نقشهٔ سورئالیستیِ دنیا


این تصویرِ «نقشهٔ سورئالیستی دنیا» است که در سال ۱۹۲۹ در مجلهٔ واریته‌ها (Variétés) در بلژیک به چاپ رسید. با خط استوایی کج‌ومعوج، اروپا تقریباً به‌کلی زیر سیطرهٔ آلمان است. ایالات متحده از نقشه حذف شده و آلاسکا بر جایش نشسته است؛ اروپا به حاشیه رفته و بریتانیا دربرابر ایرلند تقریباً به چشم نمی‌آید. نقشهٔ سورئالیسم در اینجا طنازانه جغرافیایی سیاسی‌ را وارونه می‌کند: جغرافیای توأمانِ مدرنیته و استعمار. درهم‌تنیدگی ارض و سیاست برای سورئالیست‌ها نشان می‌دهد که آن‌ها فروپاشی سیاست استعمار را در فروپاشی جغرافیای آن می‌دیدند. بنابراین فرانسه، که پیش‌قراول استعمار و نیز مدرنیته بود، برای سورئالیست‌ها محو می‌شود: «ما با جدیت تمام و از هر نظر، ایدهٔ این نوع انقیاد را مردود می‌سازیم...برای ما فرانسه وجود خارجی ندارد».