آرش برهمند این افراد را دنبال می‌کند:
از همون آدم‌هایی که انشای همکلاسی‌هاش رو می‌نوشت. مدیون روزهای وبلاگنویسی‌ام و این روزها با نشریاتی هم‌چون حوالی و رود همکاری می‌کنم.