این 96 ناگوار کی میخواد تموم بشه ؟

دیگه عادت کردیم هر روز صبح از خواب بلند شیم و یک اتفاق بد دیگه بیفته. حوادثی که هرکدومش به تنهایی میتونه یک عمر مارو ناراحت کنه ولی همشون باهم توی سال 96 اتفاق افتادن. 96 کی میخوای تموم شی؟

اره دیگه، طبیعتا بعد این اتفاق ها مقصر همون سال 96 هست. کس دیگه ای تقصیری نداره!!! هیچکس کم کاری نکرده، هیچوقت ما مشکل مدیریتی نداشتیم. همش تقصیر 96 هست. اخه یک 9 و یک 6 میشه اسم سال ؟

من تا قبل از این اتفاق نظرم این بود که همش تقصیر 2017 هست. ولی بعد از این اتفاق توی سال 2018 مطمین شدم که تقصیر کار سال 96 خودمون هست. اره خیلی تلخه.

امروز داشتم با خودم فکر میکردم چی بنویسم و موضوع چی باشه؟ ولی مگه بعد این اتفاق ها میشه چیزی نوشت ؟ اصلا آدم دستش به نوشتن نمیره. قلب آدم هست که میخواد فریاد بزنه ولی اونم دیگه خسته شده. خسته از اتفاق های بد، خسته از روزهایی از یک سال که انگار یک عمر قراره طول بکشن.

زمین، آسمون، زیرزمین و دریا و یک دنیا اتفاق های بد. سال 96 بهتر هست بره و جاشو به سال 97 بده. سالی که امیدوارم انقدر خوب باشه که همه اتفاق های بد امسال یادمون بره. ما منتظرتیم 97، نا امیدمون نکن.