علی کریمی - ارتش یک نفره ایران

شاید همه من رو با پست های کامپیوتری و IT بشناسن ولی واقعا دلم نیومد راجب علی کریمی نگم. راجب کسی که میون این همه مشکل خودش مونده و عوض نشده. واسه کسی که شاید صداش بلرزه ولی دلش نمیلرزه.

دیشب طبق معمول همیشه نشستم و برنامه 90 رو دیدم و البته مهم ترین بخش اون که مناظره علی کریمی و ساکت ( نماینده فدراسیون فوتبال ) بود. کاری به اصل و اساس مناظره ندارم ولی دلم میسوزه واقعا کسی مثل علی کریمی میاد و از مشکلاتی میگه که همه میدونیم ولی به دلایلی همه فوتبالی ها راجبش سکوت کردن.

اینروزا دیگه هیچکس شبیه خودش نیست ولی همینکه علی کریمی که میشناختم همون علی کریمی شجاع، نترس و رک و راست هست متوجه میشیم که یکی هست که هنوز دلش بدجور واسه فوتبال مملکت میسوزه.

بنظر من فدراسیون فوتبال وقتی به یکی از اسطوره های فوتبال ایران توهین شد، شکست خورد. همون وقتی که یکی با کاغذ های مرتب نشده و حرف های از دل حرف زد و نماینده فدراسیون با حرف هایی که فقط بدرد تیتر های مجلات میخوره.

قدر امثال علی کریمی رو بدونیم. کسایی که ارتش یک نفره هستن، ارتشی از دل همه ایران.