آرش نهندیان این افراد را دنبال می‌کند:

درود فراوان! من «دِی داد» هستم، پژوهشگرِ فلسفه و علوم. هدف من از ارایه ی آنچه که اینجاست، آشنا نمودن شما گرامیان با آثاری از شخصِ خودم در قلمرو پژوهش دانش و تلاش هنری بوده است.