بورس 27 آبان 97 مجمع حپارسا

حمل و نقل ریلی پارسیان یکی از سهم های سبد سهام من هست. امروز مجمع داشت که با دونفر از دوستان در مجمع شرکت کردیم.با راهنمایی استاد چند سوال قرار بود در مجمع بپرسیم.

مدیر عامل شرکت آقای بختیاری میزان سود و بهبود شرایط را در مجمع گزارش دادند، در حالی که خودشان می دانستند علکرد شرکت در این مدت بسیار ضعیف بود، اما گزارشی بسیار مثبت تهیه کرده بودند.

اولین سوال کنند از سهامداران خرد از ارزش جایگزینی واگن های مخزن دار پرسید و اینکه چرا در آمد شرکت به نسبت دارایی ها انقد پایین هست. جواب درستی داده نشد. از ارزش جایگزینی هم صحبت نشد و فقط گفتند نه اینطر نیست.

سوال کننده دوم دقیقا سوالات ما با مثالهای ما رو پرسید فکر کنم شاگرد استاد ما بود. اینکه 1200 واگن را اگر با 1200 پراید مقایسه کنیم در آمد قابل توجیه نیست. حقوقی چرا از سهم حمایت نمی کنه و اینکه نرخ حمل جاده ای و ریلی چرا انقدر متفاوت هست.

مدیران شرکت گفتند حق دسترسی گران شده اما با افزایش نرخ حمل موافقت نشده، حق دسترسی که دست ما نیست دست راه آهن هست، نرخ هم دست ما نیست دست دولت هست. گفتم وقتی هیچی دست شما نیست پس چخ مدیریتی می کنید خوب همه چیز رو دولت مشخص میکنه شما باشی یا نباشی شرکت کارش رو میکنه.

گفتند در شرایط اقتصاد فعلی (اقتصاد مقاومتی) صحیح نیست ما به شکایات و نارضایتی دامن بزنیم. گفتم شما حق ندارید از جیب سهامدار به دولت سوبسید بدهید. حقوق می گیرید که از حقوق سهامدار دفاع کنید. نماینده سهامدار عمده گفت ما خودمون هم سهامداریم گفته شد.

دوستم نیز در دفاع از حق سهامداران صحبت کرد و در خواست حمایت از سهم را داشت، هیات مدیره بسیار تحت فشار بود و اذیت شد.

فکر کنم نتیجه لازم گرفته شد و گزارش کشکی دیگه ندهند.