معالات 28-29-30 آبان بورس

28 آبان مقداری اخابر فروختم شلعاب و وسنا خریدم برای خرید عجله نکردم تو قیمت کف ثبت سفارش کردم هرچقدر داد گرفتم حتی خریدم هم کامل نشد

29 آبان بیشتر اخابر و وبانک و تاپیکو رو نقد کردم چهارشنبه و شنبه احتمالا منفی هست برای خرید آماده شدم.خفناور منفی بود تو کف مقداری خریدم شلعاب هم مقداری دیگه خرید رو کامل کرد.

30 آبان وسنا روی 300 قیمت خورد تو نیم ساعت پایان بازار یک مقدار دیگه خرید کردم.