معاملات بورس روز 23 آبان 97

وجامی امروز به تعادل رسید نمیشه توقع حرکت بورس انرژی رو در وجامی داشت، کهرام مجدد زیر 400 تومان رسید.

موقعیت مناسب بود بنظرم که بخشی از وجامی به کهرام تبدیل بشه نصف وجامی رو فروختم خرید پله اول کهرام رو تکمیل کردم.

شاید کهرام به 360 برسه.